Eğitim Haber Girişi : 23 Eylül 2023 22:43

Atatürk Üniversitesi 21 milyon 469 bin lira zarar etmiş

Sayıştayın Denetim Raporuna göre, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 1 milyar 176 milyon 843 bin TL ödenek tahsis edilen  'Atatürk Üniversitesi, Döner Sermaye İşletmesi'nin 21 milyon 469 bin 882 lira zarar ettiği ortaya çıktı.

Erzurum Post-Erzurum Atatürk Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi'nin 21 milyon 469 bin 882 lira zarar ettiği ortaya çıktı. Ayrıca üniversitenin mal ve hizmet alımlarında yüzde 10 sınırını aşan kısım için Kamu İhale Kurumu'ndan izin alınmadığı belirlendi. Bütçesine yıl içinde 817 milyon 065 bin 451,14 TL daha kaynak eklendiği Atatürk Üniversitesi, ödeneğin yüzde 98,67’sini harcadı.

 

2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 1 milyar 176 milyon 843 bin TL ödenek tahsis edilen  'Atatürk Üniversitesi ayrıca Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Erasmus, Mevlana ve Farabi Değişim Programı, Kalkınma Ajansı destekleri ile Avrupa Birliği hibelerinden toplam 24 milyon 532 bin 628,29 TL bütçe dışı kaynak kullandı.

 

DÖNER SERMAYA İŞLETMELERİ YAKLAŞIK 1.5 MİLAR LİRA CİRO YAPMIŞ

 

Raporda aynen şu ifadeye yer verildi: "Üniversite özel bütçesi dışında bulunan; Döner Sermaye İşletmesinin 2022 yılı gelir toplamı 1.438.477.452,99 TL, gider toplamı 1.459.947.335,79 TL olarak gerçekleşmiş ve dönem 21.469.882,80 TL zarar ile tamamlanmıştır."

 

Bu arada Atatürk Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi, 2021 yılını da 107 milyon 189 bin 114 lira 41 kuruş dönem zararı ile kapatmıştı.

 

KAMU İHALE KURUMUNDAN İZİN ALMAMIŞLAR!

 

Öte yandan raporda mal ve hizmet alımlarında yüzde 10 sınırını aşan kısım için Kamu İhale Kurumu’ndan izin alınmadığı belirlendi. Sayıştay Denetçileri raporun 'bulgu' kısmına şu tespitleri yazdı:

 

"Üniversite tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 21/f ve 22/d maddelerindeki parasal limitler dahilinde yapılan harcamaların 2022 yılı toplamı, üniversitenin bütçesine bu amaçla konulan ödeneklerin %10’unu aşmasına karşın Kamu İhale Kurumundan uygun görüş alınmadığı görülmüştür.

 

*4734 sayılı Kanun’un 'İdarelerce uyulması gereken diğer kurallar' başlıklı 62'nci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde; Kanun’un 21 ve 22’nci maddelerindeki parasal limitler dâhilinde yapılacak harcamaların yıllık toplamının, idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin %10’unu Kamu İhale Kurulunun uygun görüşü olmadıkça aşamayacağı hükmüne yer verilmiştir.

 

ÖDENEĞİN YÜZDE 10’U AŞILMIŞ

 

*Üniversitenin 2022 yılı bütçesine mal ve hizmet alımları için toplam 397.830.748,62 TL ödenek konulmuş olup yıl içerisinde 4734 sayılı Kanun’un 21/f ve 22/d maddeleri çerçevesinde parasal limitlere tabi toplam 53.976.301,63 TL harcama yapılmıştır. Ancak yapılan alım tutarının, bu alımlar için bütçeye konulan ödeneğin %10’unu aştığı ve Kamu İhale Kurumundan da izin alınmadığı anlaşılmıştır.

 

*4734 sayılı Kanun’un 62’nci maddesinde yazılı yüzde 10’luk sınırı takip ve kontrol etmek görevi ilgili Kanun'a göre Kamu İdaresinin sorumluğundadır. Kamu İdaresi tarafından bulguda yer alan tespite katılınmış, düzeltme işlemlerine başlanıldığı bilgisi verilmiştir.

 

*Sonuç olarak; parasal limitler dahilinde yapılan mal ve hizmet alımlarında %10 sınırının Kamu İhale Kurumundan uygun görüş alınmadan aşılmaması gerekmektedir."